H按同P按,大家揀咗邊種?以目前P按與H按鎖息封頂一樣時,揀H按計劃係必然嘅選擇!咁多位H按用家又知唔知你間按揭銀行嘅Hibor係點計?

假設以800萬買入物業,按揭成數50%,按揭利率為H+1.24%,鎖息上限為2.5%,按揭年期為30年,成交日期為2020年4月22日。

H按嘅按息應該點計?市場上H按計劃,按息主要有三種計算方式。

三種計算方式

1)供款日Hibor

現時市場上之按揭供款為每月供款,4月22日成交,首次供款日為5月22日。第一種計算方式是以供款日5月22日Hibor作為基準,而5月22日Hibor為1.019%。供款按息便為(1.019%+1.24%)=2.259%

2)上個月截數日

第二種H按按息計算方式是以上一個月之截數日Hirbor作為基準,首次供款日為5月22日,即以4月22日之Hibor為基準,4月22日Hibor為1.546%,供款按息便為(1.546%+1.24%)=2.786%,由於高於鎖息封頂關係,當月供款便鎖息封頂2.5%計算。

3)取平均值

第三種計算方式是以上一個月Hibor平均值作為基準。當供款日為5月22日,則取4月22日至5月21日之平均值,此該時期Hibor平均值為0.943%,供款按息便為(0.943%+1.24%)=2.183%。

影響Hibor因素

大型IPO

每當有大型新股上市,集資每每可達數百億,若該新股大受歡迎,連同孖展什至乎有數千億資金被凍結。當突然出現大量資金需求,銀行之間或會出現資金短缺令拆息抽升。所以每當股票市場熾熱,有大量新股上市時,該時期拆息一般都會較高。

銀行結算

每年一到年中年尾,銀行都會進行大型結算,對港元需求都會增加以致拆息會突然上升。但當結算過後,拆息一般會回落至正常水平。

美國聯儲局利率

香港實行聯繫匯率,港元與美元掛鉤,匯率維持在7.75至7.85之間。而金管局提供兌換保證,在7.75港元兌1美元的強方兌換保證水平時,會賣出港元,並在7.85港元兌1美元的弱方兌換保證水平時,買入港元,藉此維持匯率在7.75-7.85之間。

而聯儲局所實施之政策會直接影響港元拆息走勢,例如過往美國進入加息周期時,香港並沒有緊貼其加息步伐,以致港元與美元之間存在息差。投資者大手借入港元並投資到美元資產,賺取差價。由於大手借入港元令銀行體系內之港元減少,會直接令拆息抽升。

建議閱讀:
何謂H按及P按?應該點揀好?
原來「香港銀行同業拆息 (HIBOR)」都有三個,咁我應該睇邊個?
按揭利率圖表

按揭回贈高達 2.5% + 綠色按揭 $16,888 利率低至 6.24% (封頂 3.625%)
立即向按揭大師查詢
Whatsapp 55975082
利率更新日期: 2024-04-18

即時了解「額外現金回贈」,賺盡現金回贈唔好蝕比銀行同地產代理!
回贈詳情

立即登記賺盡現金回贈,最高可達 2.5% + 綠色按揭 $16,888
即時網上申請

按揭查詢


By |2020-09-30T19:41:15+08:00June 9th, 2020|Tags: , , |

About the Author:

係呢個資金泛濫嘅年代,如何運用金融知識及善用借貸力為非常重要嘅一環。 熱於研究「按揭財技」,閒時寫寫文分享下所見所聞千奇百趣嘅按揭個案。